dotacie na tepelne cerpadlo

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
Prečo tepelné čerpadlo?

Systém s najvyššou účinnosťou

 

3 SYSTÉMY V 1: VYKUROVANIE, CHLADENIE A PRÍPRAVA TEPLEJ PITNEJ VODY
Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA je komplexný systém vykurovania a prípravy teplej pitnej vody s možnosťou chladenia. Vlastná energetická účinnosť systému z neho robí ideálne riešenie na zníženie spotreby energie a emisií CO2.

V závislosti od modelu a podmienok dodáva tepelné čerpadlo približne 3-5 kWh využiteľného tepla na každú kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje.

 

tepelne cerpadloTEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo využíva trvalo udržateľný zdroj energie: získava teplo z vonkajšieho vzduchu. V zatvorenej slučke obsahujúcej tekuté chladivo sa vytvára termodynamický cyklus prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Ten „prečerpáva“ teplo z nižšej na vyššiu úroveň teploty. Získané teplo sa cez výmenník tepla prenáša do domáceho distribučného systému teplej vody. Môže to byť podlahové kúrenie, nízkoteplotné radiátory alebo jednotky fan-coil. Pri chladení systém funguje opačne.

 

SYSTÉM S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU

Tepelné čerpadlo môže vykurovať váš domov až 5-krát účinnejšie ako tradičný vykurovací systém využívajúci fosílne palivá alebo elektrickú energiu. Využitím tepla vo vonkajšom vzduchu systém spotrebuje oveľa menej energie, pričom vy si neustále môžete vychutnávať stabilný a príjemný komfort. Taktiež požiadavky na údržbu sú minimálne, takže prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka pokročilej technológii kompresora sú úspory energie ešte väčšie.

 


AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO

PRINCÍP TEPELNÉHO ČERPADLA, ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Tepelné čerpadlá bývajú často spojené s mnohými otázkami a fámami, tu nájdete najčastejšie otázky a odpovede na túto tému.

 

AKO TO FUNGUJE

Rovnako ako bežná chladnička vo Vašej domácnosti chladí aj keď je vonkajšia teplota napríklad +30°C, takisto aj technológia čerpadla ohrieva aj keď je médium pre získanie plusovej energie nižšie alebo dokonca záporné. Všetko je založené na prenose tepla kvapalinou, ktorá má extrémne nízky bod odparovania (až -57°C, chladivo R410A). Technologickým zdokonalením, ale v tomto prípade nie je potreba, takého množstva dodávanej energie ako na chladenie.


TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL

V zásade sa dnes vyrábajú 3 typy TČ. Ich označenie priamo súvisí s druhom média, z ktorého získavajú zdrojovú energiu. Používané systémy sú teda:

VZDUCH/VODA – vzhľadom k nenáročnej inštalácií asi dnes jeden z najpoužívanejších systémov. Čerpadlo získava energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu. Platí samozrejme pravidlo, že čím je vyššia teplota vonkajšieho vzduchu, tým je väčší tepelný zisk, avšak čerpadlo je možné prevádzkovať so slušným výkonom až do teploty –15°C.

 

VODA/VODA – v tomto prípade sa zdrojovým médiom stáva voda, tepelný kolektor čerpadla je umiestnený na dne rybníka, rieky, bazéna a iných vodných nádrží. Vdruhom prípade sa využíva vŕtaná studňa. V jednej je umiestnené čerpadlo. Druhý vrt je vsakovací. Je potrebné si uvedomiť, že studňa musí mať výdatnosť až okolo 60l/min.

 

ZEM/VODA – veľmi populárny systém najmä u novostavieb. Médiom je zem do ktorej sa v nemrznúcej hĺbke umiestni tepelný kolektor čerpadla. Taktiež je možnosť využiť hĺbkového vrtu.


EKVITERMICKÁ REGULÁCIA

Regulácia, ktorá v závislosti na vonkajšej teplote upravuje teplotu vykurovacej vody vstupujúcej do vykurovacieho systému. Príklad: keď je vonku – 15 °C, regulácia pustí do domu vodu o teplote napríklad 50 °C, keď je vonku 10 °C, regulácia pustí do domu vodu o teplote len 30 °C. U tepelných čerpadiel je ekvitermická regulácia oveľa dôležitejšia než u iných zdrojov tepla, pretože čím je nižšia teplota vykurovacej vody, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia a úspornejšia.

 

OHREV TUV - NAPOJENIE TEPELNÉHO ČERPADLA NA ZÁSOBNÍK

Častou otázkou je možnosť napojenia čerpadla na zásobník a jeho využitie na ohrev teplej vody. Áno, samozrejme je možné TČ pripojiť so zásobníkom teplej vody a celoročne tak usporiť nemalé prostriedky i na ohrev TV. V tejto kombinácií je dôležité nainštalovať kvalitnú ekvitermickú reguláciu a neriadiť tepelné čerpadlo len termostatom.

 

TEPLOTA VYKUROVACEJ VODY

Pokiaľ sa pri návrhu nevezme v úvahu aj potrebná teplota vykurovacej vody v systéme vykurovania, tak sa môže stať, že síce tepelné čerpadlo dokáže vyrobiť potrebné množstvo tepla, ale vykurovacie telesá ho nedokážu odovzdať do budovy a v budove preto nebude dosiahnutá potrebná teplota.
KOLEKTOR SPÔSOBÍ VYMRZNUTIE ZÁHRADY… Pokiaľ je zemný kolektor nesprávne navrhnutý, alebo prevedený, môže podchladiť pôdu nad sebou a ovplyvniť rast vegetácie. U správne navrhnutého kolektora, rozloženého v záhrade do veľkej plochy, nedochádza k výraznému ochladzovaniu zeme a na vegetáciu nemá kolektor v podstate žiadny vplyv.

 

TEPELNÉ ČERPADLO JE DRAHÉ A NIKDY SA NEZAPLATÍ

Naopak, technologický pokrok mal za následok výrazné zlacnenie systémov vďaka čomu sa návratnosť investície pri použití na rodinnom dome znížila na cca. 7-10 rokov. Pri využití v komerčných a priemyslových prevádzkach alebo pri nasadení v panelových a bytových domoch je návratnosť tepelného čerpadla rádovo niekoľko rokov. Vzhľadom ku každoročnému zdražovaniu energií o 5 a viacej % sa návratnosť tepelného čerpadla skracuje.

 

TEPELNÉ ČERPADLO NEVYKURUJE DOSTATOČNE

Niektorí ľudia si sťažujú, že tepelné čerpadlo nevykuruje dostatočne. Tento pocit je spôsobený len tým, že vykurovacie teleso v miestnosti nemá povrchovú teplotu 60°C ale nižšiu a preto si ľudia myslia, že je v miestnosti zima, aj keď je na teplomere rovnakých 22°C ako v prípade vykurovacích telies s vysokou teplotou vody. Na tento pocit si po určitej dobe každý človek zvykne.

 

TEPELNÉ ČERPADLO MÁ SVOJ PRÍVOD ELEKTRINY

Tepelné čerpadlo sa bežne napája na existujúci rozvod elektrickej energie (pokiaľ je dostačujúci, ak nie je, tak je nutné ho zvýšiť). Navyše všetci dodávatelia elektrickej energie ponúkajú špeciálne tarify pre tepelná čerpadla, pri ktorých je cena elektrické energie nižšia než u štandardných taríf. A na túto lacnejšiu energiu je napojený celý dom.

 

NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA NEPOTREBUJEM ŽIADNY PROJEKT

Inštalácia tepelného čerpadla do existujúceho systému je veľmi jednoduchá, ale výber správneho tepelného čerpadla je trochu zložitejší. Najprv je nutné vykonať zhodnotenie vykurovacej sústavy a výpočet tepelnej straty budovy. Na základe týchto informácií sa následne rozhodne ako veľké tepelné čerpadlo a s akou teplotou vykurovacej vody sa do domu nainštaluje. V 80% prípadov sa pri rekonštrukciách zistí, že nie je potreba dávať tepelné čerpadlo s vysokou teplotou vykurovacej vody, ktoré je rádovo drahšie o stovky eur.

 

Návrh a výpočet vám vypracujeme podľa vašich podkladov na požiadanie.

© DANMAR DESIGN, s.r.o.